Lesní pedagogika

Lesní pedagogikou se Správa toků oblast povodí Labe zabývá již od roku 2015, kdy začala v rámci tohoto programu pořádat akce pro školy a veřejnost.