Akce v roce 2018

V roce 2018 se lesní pedagogové podíleli na dvou velkých hromadných akcích. Jedna z nich probíhala dne 15.9.2018 ve Sopotnici u Potštejna pod názvem SLAVNOSTI PŘÁTEL PŘÍRODY A MYSLIVOSTI (3. ročník). Správu toků zde zastupovali dva lesní pedagogové + jeden asistent. Této akce se zúčastnilo cca 400 lidí, z toho přes 100 dětí. Lesy ČR zde opět zajišťovaly program nejen pro děti. Účastníky čekalo celkem 6 stanovišť, kde hráli, soutěžili a zkoušeli své dovednosti a znalosti o lese, dřevě, stromech, zvířatech a ptácích. Zajímavostí na jednom ze stanovišť v souvislosti s výročím 100 let od vzniku Československého státu, byl stoletý dřevěný koláč s letokruhy.

Druhou velkou hromadnou akcí byl tradiční VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA v Lázních Bohdaneč, který letos připadl na sváteční den 28.10.2018. I přes deštivé počasí měla tato akce příjemnou atmosféru a zúčastnilo se jí cca 300 lidí (z toho asi 100 dětí).

Výlov byl spojen Loučení s ptáky, kterou pořádá AOPK ČR spolu s ornitologickou společností. Letos již potřetí i za účasti programu lesní pedagogiky. Pro návštěvníky bylo připraveno několik stanovišť zaměřených na poznávání ptáků žijících ve zdejší lokalitě, představení zvěře našich lesů a našich domácích stromů a keřů. Na ukázku zde bylo například paroží, obrázky a dřevěné skládačky zvířat a vyřezávání ptáčci. Na poznávání různé větvičky stromů, jejich plody a dřeva. Nechyběla ani rukodělná dílna, kde si děti mohli vyrobit jelínka nebo čápa.

Kromě těchto dvou akcí pro veřejnost se otvírala významná investiční akce Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblasti povodí Labe, budované v letech 2016 až 2018, a to PPO Němčice ve čtvrtek 25. 10. 2018 v obci Němčice (okres Svitavy). Akce se zúčastnili 4 zaměstnanci LČR, 6 zaměstnanců ST-OPL a 12 hostů. Součástí stavby je suchá nádrž Člupek a opevnění koryta potoka Zlatý pásek v intravilánu obce. Nádrž zachytí stoletou povodeň. Podnik investoval 11,6 milionů korun, 20,4 miliony korun přispělo ze svého dotačního programu Ministerstvo zemědělství ČR.

Na hrázi suchého poldru byl vedoucím správy toků – oblast povodí Labe panem Ing. Tomášem Sajdlem přednesen slavnostní projev a následovalo společné přestřižení pásky, které symbolicky ukončilo celou stavbu. Po prohlídce stavby suchého poldru bylo účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a následovala prohlídka stavby v intravilánu obce.

 

Dále jsme pořádali osvětu a vycházky. Jednou z těchto akcí byla vycházka s dětmi z MŠ Borek konaná dopoledne dne 23. 5. 2018 v České Třebové, místní části Borek. Vycházky s lesním pedagogem do okolního lesa se účastnilo 14 dětí (z 27 možných) ze třídy Včeličky místní mateřské školy. Děti se seznámili pomocí obrázků s tím, co se smí a nesmí dělat v lese a jaká v našem lese mohou potkat zvířátka. Dále byla dětem předvedena problematika lýkožrouta přímo u lapače.

Další vycházka se konala například u nově revitalizovaných nádrží na Bačetínském potoce pro děti z MŠ Dobruška (26. 6. 2018).  

Správa toků se také podílela na organizaci dnů Lesů ČR pořádaných Generálním ředitelstvím LČR a Lesní správou Dvůr Králové n. L. Podíleli jsme se na akci na Náchodsku (Broumov, Police n. M.).  V Hradci Králové byly pořádány dvě vycházky v rámci příměstských táborů (22. a 28. 8. 2018).

Dne 28. 7. 2018 byla pořádána akce na přehradě Les Království u Dvora Králové. Během podzimních prázdnin proběhla akce Den s LČR přímo pro návštěvníky ZOO Dvůr Králové, kde jsme za Správu toků měli připraveno své stanoviště s přírodní tematikou (živočichové vázaní na vodní prostředí: ryby, ptáci, bezobratlí).