Bačetínský potok – Val

Navržené opatření představovalo opravu opevnění koryta Bačetínského potoka. Úprava koryta byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století a spočívala v napřímení a zahloubení původního koryta, opevnění břehu a dna kamennou dlažbou z lomového kamene do betonu. Stav dlažeb byl velmi špatný, dlažba byla místy vypadaná a spáry byly bez cementové malty.

Údržbové práce spočívaly v opravě kamenné dlažby do betonu, odstranění nánosů a náletových dřevin, spárování porušené dlažby a opravě schodů a výpustí.

Projektant: Multiaqua s.r.o., Hradec Králové
Dodavatel: SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby, a.s.
Realizace:  2014 – 2015
Cena stavby: 1 247 214,64 Kč bez DPH
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Bačetínský potok / 0,000 – 0,506
ČPH / IDVT: 1-02-03-0180 / 10185410
KÚ: Dobruška, Provoz a Val u Dobrušky
Obec / Kraj: Val u Dobrušky / Královéhradecký
Fotografie