VN Horní a Dolní rybník – Nový Ples

Jedná se o soustavu dvou vodních děl Horní rybník a Doní rybník situovanou na bezejmenném vodním toku v lesním komplexu. Cílem akce bylo odbahnění VN Horní rybník a u obou VN odstranění dožívajících sdružených objektů a jejich nahrazení funkčním kašnovým bezpečnostním přelivem s hrazenou propustí. U VN Dolní rybník byl i zrekonstruován nátok doplňkového bezpečnostního přelivu. Navrženou stavbou se zajistila bezpečnost hrází při povodních, došlo k obnovení funkcí u obou nádrží a ke zvýšení bezpečnosti obyvatel žijících pod vodním dílem.

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Praha
Dodavatel: P O P R spol. s r.o., Hradec Králové
Realizace: 2020 – 2021
Cena stavby: 4 947 735,52 Kč bez DPH
Financování: dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: bezejmenný přítok Smržovského potoka / 1.375 a 1,950
ČPH / IDVT: 1-01-04-0050 / 10168595
KÚ: Nový Ples
Obec / Kraj: Nový Ples / Královéhradecký
Fotogalerie