MVN Všesoky

Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Všesoky

Lokalita stavby se nachází v západní části menšího lesního komplexu, který leží cca 3,5 km severně od obce Zbraslavice ve Středočeském kraji, v nadmořské výšce okolo 453 m n.m. Jedná se o pramennou oblast toků Od Švábiny a Švábina (Švábina ústí do Zdeslavického potoka), která je charakteristická svým mělkým profilem s výraznějším stoupáním pouze v západním okraji. Lesní porosty jsou hospodářsky využívané, různého druhového složení.

Účelem stavby byla kompletní rekonstrukce hlavní (čelní), boční hráze a funkčních objektů nádrže (výpust a přeliv) pro zajištění bezpečnosti vodního díla dle současných požadavků a obnovení plné funkčnosti po vodohospodářské stránce (sdružený objekt vybudován nový s kapacitou Q20, s výpustným potrubím DN 1200 v délce 21,2 m a dále byl vybudován nový bezpečnostní přeliv pro doplnění kapacity do Q100), opevnění návodního svahu nádrže byl proveden rovnaninou z lomového kamene zajištěnou patkou z lomového kamene, odstranění sedimentu (5260 m3 ze zátopy) za účelem zvýšení objemu zadržené vody a větší členitosti hloubek v nádrži, terénní a jiné úpravy (zátočiny, mrtvé dřevo, prostor pro hnízdění ledňáčka) a vytvoření litorálního pásma požadovaných parametrů. Dále byla součástí akce částečná revitalizace úseku toku Švábina pod nádrží za účelem zlepšení profilu vodního toku a částečné eliminace jeho (nevhodné) úpravy v minulosti (108 m). Společně s dílčími úpravami v nivě (olšina na pravém břehu) došlo ke zvýšení členitosti prostředí s potenciálem na zvýšení biodiverzity. Součástí akce byla výstavba sedmi tůní v okolí nádrže a podpora lokalit mokřadního charakteru s cílem větší komplexnosti lokality a podporu pro výskyt vzácnějších druhů.

Projektant: Ing. Petr Dejmal, Velká Losenice
Dodavatel: Stavitelství – Mutl, s.r.o., Kutná Hora
Realizace: 2018 – 2019
Cena stavebních prací: 6 646 933,61 Kč bez DPH
Financování: dotace EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Švábina / 0,530-0,800, od Švábiny / 0,000-0,150
ČPH / IDVT: 1-04-01-022 / 10176151, 14001261
KÚ: Všesoky
Obec / Kraj: Chlístovice / Středočeský
Fotogalerie