Veselka – Rovensko pod Troskami

Veselka je pravostranným přítokem Libuňky ve správě LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe. V letech 2015 – 2016 byla v okrajové části města Rovensko pod Troskami realizována investice spočívající v stabilizaci a opevnění koryta potoka Veselka. Stavba byla vyvolána velkou tvorbou nátrží a zahloubení koryta v daném úseku. Opatření bylo realizováno ve stávající trase vodního toku na vykoupených pozemcích.

Koryto bylo zasaženo rozsáhlou erozí, která se stupňovala zvyšujícím se počtem vývratů břehového porostu. Návrh stavby spočíval v stabilizaci dna a břehů koryta vodoteče pomocí objektů z kamene a betonu.

Zbývající narušený břehový porost byl pokácen. Erodované části břehů byli doplněny výkopovou zeminou získanou v rámci zemních prací. Stabilizace dna je provedena pěticí betonových příčných pasů, jež zajišťují trvanlivost miskovitě rovnaného záhozu dna. Opevnění břehů je navrženo jako rovnanina z lomového kamene o hmotnosti přes 500 kg. Čedič z lomu Košťálov byl zvolen jako vhodný materiál pro veškeré konstrukce z kamene. Dokončené dílo bylo doplněno novou výsadbou břehového porostu v počtu 43 ks sazenic.

Projektant: Ing. Zdeněk Opravil, Hradec Králové
Dodavatel: KAMPA – Marynka s.r.o., Jilemnice
Realizace:  2015 – 2016
Cena stavby: 1.447.136,-Kč
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Veselka / 2,405 – 2,517
ČPH / IDVT: 1-05-02-0150 / 10185611
KÚ: Rovensko pod Troskami
Obec / Kraj: Rovensko pod Troskami / Liberecký
Fotografie