HB Východní potok, Hostinné

Předmětem stavby byla realizace hrazení bystřin pro prevenci a omezení povodňových škod a zrychlené eroze v povodí Východního potoka, které zamezí transportu značného množství splavenin do níže položené části toku protékající zastavěnou části města Hostinné a tedy přispěje k protipovodňové ochraně níže položené zástavby města.

Stabilizace koryta vodního toku byla provedena výstavbou 114 ks příčných dnových a spádových balvanitých objektů z přírodního lomového kamene o hmotnosti 0,5 – 2t. Dále byla provedena úprava břehů kamennou rovnaninou v celkové délce 250 m o hmotnosti kamenů 0,2 až 2t.

Projektant: Maresa, s.r.o., Býšť
Dodavatel: HB Golf s.r.o, Havlíčkův Brod
Realizace: 2020 – 2021
Cena stavby: 6.493.587,58 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Královéhradecký kraj a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Východní potok ú 0,970-3,290
ČPH / IDVT: 1-01-01-033 / 10166569
KÚ: Hostinné
Obec / Kraj: Hostinné / Královéhradecký
Fotogalerie