Staroveský potok – Helkovice

Řešený úsek na vodním toku Staroveský potok, č.h.p.: 1-05-01-078, IDVT 10185606, se nachází v říčním kilometru 1,946 – 2,031, v obci Vysoké nad Jizerou, obecní části Helkovice.

Jedná se o vodní dílo, jehož účelem bylo zvýšení průtočné kapacity a zajištění stability koryta vodoteče v lokalitě mezi těsně přilehlými nemovitostmi jednotlivých pobřežníků. Koryto bylo značně poškozené břehovou a dnovou erozí, zbytky stávajícího opevnění již neplnilo svoji funkci a hrozilo sesunutí břehů včetně poškození stávajících přilehlých nemovitostí.

Stavba byla realizována v druhé polovině roku 2011 a zahrnuje stabilizaci koryta vodního toku formou opěrných zdí z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu. Dále navazuje úsek stabilizovaný kamennou rovnaninou z těžkého lomového kamene. Stabilizace dna je zajištěna příčnými objekty – pasy a skluzy. Pasy jsou betonové, skluzy jsou provedeny z kamene. Příčný sklon nivelety dna je upraven na 1-1,6 %. Zpomalení protékající vody korytem vodoteče je zajištěno pohozem z kameniva o velké frakci ve dně mezi příčnými objekty.

Stavba byla financována z prostředků Lesů České republiky, s.p. Hradec Králové.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť
autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: MICHAL BEZEGA – BEGASTAV
Těšetice 174, 671 61 Prosiměřice
Realizace:  2011
Cena stavebních prací: 1 640 657,00 Kč
Obec: Vysoké nad Jizerou, obecní část Helkovice
Okres: Semily
Kraj: Liberecký

Fotografie: