PPO Desinka IV.

Zkapacitnění stávající trasy koryta toku v ř.km 19,27800 – 19,68600. Obnovena stabilita v minulosti upraveného úseku koryta, zvýšení průtočné kapacity koryta na Q20.

V zastavěné části obce provedeno opevnění koryta opěrnými zdmi a dlažbou (sklon 1 : 1) z lomového kamene na maltu cementovou s přizděnou stabilizační patkou. Stabilizace dna provedena stabilizačními pasy z vodostavebního betonu s obkladem přelivné hrany zdivem z lomového kamene s upravenou přelivnou plochou s kynetou šířky 0,4 m (0,85 v koruně). Počet 24 ks

Mimo zástavbu provedeno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Dno stabilizováno příčnými stabilizačními pasy z odkorněné kulatiny s upravenou přelivnou plochou s kynetou šířky 0,4 m (0,85 v koruně). Počet 19 ks.

investor: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové
projektant: Ing.Josef Mareš, autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 53322 Býšť
realizace: 15.7.2005 – 22.11.2005 POPR spol. s r.o., Vážní 848, 50341 Hradec Králové

Fotogalerie