Obnova rybníka v Dachovech prospěje lidem i přírodě

Lesní rybník zvaný Třeťák obnoví Lesy České republiky v Dachovech, oblíbené rekreační místní části Hořic, v rámci svého vodohospodářského programu Vracíme vodu lesu. Práce začnou letos a skončí v příštím roce. Nádrž tak bude zase v krajině zadržovat vodu a prospěje vodním rostlinám a živočichům.

„Historická nádrž zarůstá rákosem a náletovými dřevinami, takže z původní vodní plochy zbývá už jen asi deset procent. Proto musíme odstranit sediment a rekonstruovat hráz,“ vysvětlil Jiří Marek, tamější správce toků z Lesů ČR.

Práce začnou na přelomu zimy a letošního jara zpracováním stromů na hrázi i mezi nádrží a silnicí do Miletína. V druhé polovině letošního roku se počítá s odstraněním sedimentu ze zátopy rybníka. Poté se začne s rekonstrukcí hráze.