Drahtinka – Hlinsko, ř.km 0,000-0,208

Stavba řeší udržovací práce na VT Drahtinka v ř.km: 0,000 – 0,208 v Hlinsku. Tento úsek se nachází v těsné blízkosti památkové rezervace lidové architektury Betlém, jehož správu a zpřístupnění veřejnosti zajišťuje Národní památkový ústav.

Při stavbě bylo koryto toku vyčištěno od sedimentů a vzrostlých travin a byly zrekonstruovány nábřežní zdi. Stávající zdivo bylo vybouráno, kameny vytříděny a z části použity zpět na zdění. Pod zdmi byly vybudovány nové základy, zdi tvoří betonové jádro s armaturou, jsou dilatovány a řádně odvodněny. (Za zdmi je zřízen mrazový klín ze štěrkopísku a odvodňovací drény). Betonové parapety jsou nahrazeny vyzděnou korunou z opracovaného kamene. Veškeré výustě byly zachovány. Zábradlí bylo demontováno a zpět namontováno po opravě nátěru s osazením na koruny zdí. Okolní pozemky byly uvedeny do původního stavu včetně osetí a náhradní výsadby.

Město Hlinsko se finančně podílelo na rekonstrukci propustku výusti do toku od Betlému (Benešův rám) a doplnění chybějícího zábradlí v úseku mezi soutokem s řekou Chrudimkou  a silničním mostem.

 

Projektant: ŽP PROJEKT s.r.o., Chrudim
Dodavatel: DREDGER s.r.o., Dubina 30, 362 72 Šemnice
Realizace: 2020 – 2021
Cena stavby: 7 231 576,92 Kč bez DPH
Financování: dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Drahtinka/0,000 – 0,208
ČPH / IDVT: 1-03-03-012 / 10185451
KÚ: Hlinsko v Čechách
Obec / Kraj: Hlinsko / Pardubický
Fotogalerie