Potok Od Vlčích jam

Potok Od Vlčích jam (č.h.p. 2-04-07-022/09 je drobný vodní tok spravovaný Lesy České republiky, s. p. Správou toků – oblast povodí Labe. Na tomto toku byla v roce 2006 vybudována retenční nádrž a pomístně byly břehy koryta opevněny gabiony, tj. zdivem z lomového kamene na sucho do drátěných košů, a zdmi z lomového kamene na cementovou maltu. Tato opatření by měla omezit tvorbu, transport a následné zanášení koryta toku a stabilizaci již vzniklých břehových nátrží. Stavba byla spolufinancovaná Evropskou unií a Evropským orientačním a záručním fondem.

Technické údaje:

Retenční nádrž

Konstrukce zahrazení je ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu řádkového hrubého, délka příčného zahrazení je 20,50 m, výška zděné konstrukce je 3,20 m, účinná výška je 2,30 m, přelivná sekce je obdélníková o délce 8,30 m a hloubce 0,90 m, požerák je betonový s jednoduchou dlužovou stěnou, levý břeh zdržného prostoru je v délce 17 m opevněn zdí z lomového kamene na cementovou maltu. Dopadiště délky 13,55 m je opevněno kamennou rovnaninou, boky zdmi z lomového kamene na cem.maltu, šířka dopadiště se zužuje z 8,00 m na 2,40 m u koncového pasu.Objem retenčního prostoru je 1.050 m3.