Olšanský potok

Účelem stavby bylo zamezení vymílání stávajícího koryta Olšanského potoka, v celkové délce 0,5137 v intravilánu obce Třebešice, dále by mělo být ochráněno těleso silnice III.tř č. 33719 a zamezeno znehodnocování pozemků přilehlých ke korytu toku. Samostatná stavba byla navržena po obou březích Olšanského potoka a to od klenbového mostku u zámecké zahrady až po most u č.p. 22 Třebešice. Skládá se z jednotlivých objektů: SO-01 – plůtky, SO-02 – opěrná zeď, SO-03 – tvárnice, SO-04 – vývar, SO-05 – brod, SO-06 – opěrná zeď + kamenná dlažba. Před začátkem úseku SO-06 bylo provedeno vyčištění koryta v délce 70 m a za koncem objektu SO-01 bylo provedeno vyčištění koryta v délce 30 m.

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Dodavatel: Gregor CZ, s.r.o.
Realizace:  10/2013 – 11/2014
Cena stavebních prací: 3 449 166,84,- Kč
Financování: Stavba byla financována z vlastních prostředků Lesů ČR, s.p.
Obec: Třebešice
Kraj: Středočeský

Fotografie:


opevnění opěrnou zdí

SO 01 plůtky

opevnění pravého břehu tvárnicemi
a levého břehu kameným záhozem

opevnění opěrnou zdí

napojení SO 02 opěrná zeď
na SO 01 plůtky

opevnění pravého břehu tvárnicemi
a levého břehu kameným záhozem

plůtky

provedení SO 01 plůtky

opevnění pravého břehu tvárnicemi
a levého břehu kameným záhozem