Zákoutí – Deštné

Levostranný přítok Bělé-č. h. p. 1-02-01-053-17 protéká částí obce Deštné v Orlických horách. V letech 2005-2006 zde Lesy ČR s.p. jednak z vlastních zdrojů a dále ve spolupráci s Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje provedly stabilizaci dna a břehů horské bystřiny. Část úpravy řešila propadlou vozovku silnice Deštné – Luisino Údolí v souběhu s potokem formou opěrné kamenné zdi, dno stabilizováno pomocí kamenných stupňů a prahů do výšky 30cm.

Druhá část úseku úpravy toku opevnila koryto přírodě blízkým způsobem v kamenných rovnaninách se stabilizací dna pasy a prahy z dřevěné kulatiny. Stavební úpravy byly doplněny osetím terénu a obnovou břehového porostu melioračními dřevinami.