Revitalizace Debrného potoka

Povodí Debrného potoka se nachází na třech katastrálních územích (Hodonín, Nasavrky a České Lhotice) v CHKO Železné hory. Povodí je asymetrické – na levé straně se nachází 2,6 km drobných přítoků strmého charakteru, na pravé straně přitéká 1,1 km drobných přítoků. Lesnatost povodí je 70%. Maximální výška povodí dosahuje 544 m n.m., minimální výška v ústí do Chrudimky je 349 m n.m..

Pramen Debrného potoka leží v nadmořské výšce 544 m n. m. jižně od Města nasavrky. Tok vede severním až severovýchodním směrem a přibližně 1 km severně od Nasavrk se zprava vlévá do Chrudimky. Debrný potok tvoří přirozenou západní hranici katastrálního území Nasavrk.

Stavba řeší revitalizaci vodního toku Debrného potoka v celkové délce 350 m (ř.km: 3,430 – 3,780) v katastrálním území Nasavrky. Jedná se o úsek pod propustkem lesní cesty a komplexu lesů Města Nasavrky až k přírodní památce Kouty. Revitalizací bylo prodlouženo koryto toku z původních 350 m na 490 m. V rámci stavby bylo realizováno 6 hrázek na původním korytě, na začátku úpravy velká sedimentační tůň a v nové kynetě revitalizovaného koryta celkem 15 stabilizačních pasů a skluzů. Dále kamenné rovnaniny na nátoku a soutoku s původní korytem. Zároveň byla provedena výsadba 15 olší lepkavých.

Projektant: ŽP Projekt s.r.o. Chrudim
Dodavatel: Jiří Poslušný, Skuteč
Realizace: 2019
Cena stavby: 987 595,20  Kč bez DPH 
Financování: Dotace EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: Debrný potok / 4,666 – 4,866
ČPH / IDVT: 1-03-03-028 / 10173502
KÚ: Nasavrky
Obec / Kraj: Nasavrky / Pardubický
Fotogalerie