PPO Němčice

Zlatý pásek je pravostranným přítokem Končinského potoka a jeho recipientu Loučné ve správě Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe. Obec Němčice se nachází se nachází 4 km severovýchodně od města Litomyšl. Stavba suché nádrže Člupek je umístěna těsně nad obcí a nachází se na okraji Člupeckého údolí – hluboké převážně zalesněné údolí potoka Zlatý pásek mezi Člupkem a Kozlovem.

Předmětná stavba má za cíl ochránit intravilán obce Němčice před povodňovými průtoky. Dosažení protipovodňové ochrany obce bylo zajištěno dvěma hlavními opatřeními. Vybudováním suché nádrže Člupek umístěné nad obcí Němčice o retenčním objemu (max.) 129 000 m3 s účelem zachytit povodňovou vlnu s maximálním přítokem 17,7 m3/s (Q100) na transformovaný odtok 3,3 m3/s a provedením úpravy a zkapacitnění koryta Zlatého pásku v délce 857 m na Q20.

Suchá nádrž Člupek byla provedena jako tížná zemní sypaná hráz o výšce 9,4 m, délce 74,5 m  a maximální šířce v základové spáře 54,0 m. Hráz je na vzdušné patě opatřena patním drénem s kontrolními šachtami. V zavázání do levého svahu je umístěn kašnový bezpečnostní přeliv a na koruně hráze je zbudována obslužná komunikace, která bude sloužit pro zajištění běžné obsluhy a údržby objektu vodního díla. Nádrž byla zařazena do III. kategorie se zvýšeným dozorem z pohledu technicko-bezpečnostního dohledu.

Financování stavby –  Dotace MZe – program 129 260 Prevence před povodněmi III (64%) a vlastní zdroje LČR, s.p. (36%).

Projektant: ŠINDLAR spol. s r.o., Hradec Králové
Dodavatel: FIRESTA – Fišer, Rekonstrukce, stavby a.s.
Realizace: 2016 – 2018
Cena stavby: 32.005.015,- Kč bez DPH
Vodní tok / Ř.km.: Zlatý pásek / 1,550 – 3,000
ČPH / IDVT: 1-03-02-035 / 10185437
KÚ: Němčice u České Třebové
Obec / Kraj: Němčice / Pardubický
Fotografie