Retenční nádrž Rizegrunt

Retenční nádrž Rizegrunt byla provedena v prostoru bývalé nádrže, ze které zůstaly pouze zbytky protržené zemní hráze. Jedná se o průtočnou nádrž na vodním toku Obří strž, která je levostranným přítokem Křížového potoka v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou.

Hlavním důvodem k výstavbě nádrže byla obnova vodní plochy, lokality významného krajinného prvku, a s tím související zajištění vhodných podmínek pro faunu a flóru vázanou na vodní prostředí. Nádrž se nachází uprostřed špatně přístupných lesů Ještědského hřebene, proto další významnou funkcí nádrže je zajištění akumulace vody k požárním účelům.

Stavba nádrže začala v březnu 2010. Původně měla být dokončena do září 2010, ale povodeň v srpnu tohoto samého roku výstavbu přerušila. Došlo k výraznému poškození levého křídla zemní hráze, které muselo být následně celé odstraněno a nově postaveno. Stavba byla dokončena v první polovině roku 2011.

Nádrž je tvořena sypanou homogenní hrází a vyhloubeným zdržným prostorem. Materiál na hráz byl získán v okolí nádrže. Celková délka hráze je 34,5 m, šířka koruny je 3,0 m, výška hráze ke vzdušné patě je 2,80 m, zásobní prostor nádrže je 360 m3.

Stavba byla financována z prostředků Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové. Následně byla v okolí nádrže provedena výsadba doprovodného břehového porostu a pro potřeby turistů byla zřízena horská lavice se stolem.

Projektant: Michael Novotný, Liberec
Dodavatel: CZ-ANEK´S s.r.o. Frýdlant
Realizace:  03/2010 – 06/2011
Cena stavebních prací: 1.105.213,- Kč
Obec: Bílý Kostel nad Nisou
Kraj: Liberecký

Fotografie: