PPO Desinka III.

Vodní tok Desná (čhp 1-03-02-022) je spravovaný Lesy České republiky,s.p. Správou toků – oblast povodí Labe. Retenční přehrážka je zhotovena z drátokamenných košů s dopadištěm tvořeným soustavou příčných prahů hydrotechnické výšky 0,3 m se stabilizačními tůněmi hloubky 0,5 m a délky 3,0 m pro zachování migrační prostupnosti. Přehrážka je staticky navržena jako tížné těleso.

Technické parametry retenční přehrážky:

Délka tělesa v koruně: 28 m
Výška základní sekce : 1,7 m nade dno nivelety retenčního prostoru
Hloubka založení: 0,8 m
Výška přelivné sekce : 1,5 m
Šířka přepadu: 6 m
Šířka přepadu v koruně: 9 m
Tloušťka tělesa v základu: 3 m
Tloušťka tělesa na přepadu: 2 m
Tloušťka tělesa v koruně: 1 m
ř.km (říční kilometr) : 20,47700 – 20,55880
Obnovitelný retenční prostor: 1288 m3

projektant: Ing.Josef Mareš, autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 53322 Býšť
realizace: 15.7.2005 – 22.11.2005 POPR spol. s r.o., Vážní 848, 50341 Hradec Králové