Pravostranný přítok Chrudimky č.2

Pravostranný přítok Chrudimky č.2 (č.h.p. 1-03-03-009) je drobný vodní tok spravovaný Lesy České republiky, s. p., Správou toků – oblast povodí Labe. Na tomto přítoku byly v roce 1909 postaveny dvě příčné retenční přehrážky ze zdiva z lomového kamene z důvodů zadržování nesených splavenin. Tyto přehrážky byly poškozené a v havarijním stavu, retenční prostory byly zaplněné splaveninami, a proto v roce 2005 došlo k jejich celkové rekonstrukci. Stavba byla spolufinancovaná Evropskou unií a Evropským orientačním a záručním fondem.

Technické údaje:

Přehrážka č.1

Těleso ve vydutém oblouku s poloměrem zakřivení 22,50 m, výška základní sekce 2,20 m, tloušťka tělesa v základu 2,10 m, tloušťka tělesa v koruně 1,45 m. Délka dopadiště 10,20 m, šířka ve dně 2,70 – 5,50 m.

Přehrážka č.2

Těleso ve vydutém oblouku s poloměrem zakřivení 20 m, výška základní sekce 2,20 m, tloušťka tělesa v základu 2,10 m, tloušťka tělesa v koruně 1,45 m. Délka dopadiště 12,20 m, šířka ve dně 2,70 – 5,00 m.

Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - rok 1909 Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 5/2005, před zahájením stavby Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 9/2005, po dokončení stavby Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 9/2005, po dokončení stavby Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 11/2005, horní přehrážka Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 02/2006, celkový pohled Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 02/2006, detail spodní přehrážky Pravostranný přítok Chrudimky č. 2 - období 02/2006, detail horní přehrážky