Sněžný potok

Sněžný potok je pravostranným přítokem Ličné. Stavba se nachází v intravilánu místní části města Žacléř, Prkenném Dole ve středním úseku toku – u místní kapličky.

Jednalo se o částečné opevnění koryta vodního toku v délce 132 m, jejímž účelem byla stabilizace břehů koryta podél místní komunikace a mezi domy, kde se nacházelo špatně vybudované, a díky tomu značně poškozené opevnění břehů koryta toku. Stavba byla rozdělena do dvou úseků:

V úseku 1 bylo rozebráno nevhodné opevnění břehů, které již vykazovalo známky značného poškození a bylo nahrazeno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Opevnění bylo provedeno na obou březích. Na levém břehu byla v blízkosti nemovitosti zbudována zeď 2,6 m délky a 2.7 m výšky.

V úseku II byl opevněn levý břeh koryta toku, podél komunikace rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Dále bylo v tomto úseku opevněno zaústění přítoku Sněžného potoka, které bylo stabilizováno betonovým čelem, délky 1,5 m, šířky 0,6 m a výšky 1,75 m.

Projektant: Povodí Labe, s.p., Hradec Králové
Dodavatel: POPR spol. s r.o., Hradec Králové
Realizace: 2018
Cena stavby: 1 374 332,96 Kč bez DPH
Financování: dotace MZe – 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích“ a LČR, s.p.
Vodní tok / Ř.km.: Sněžný potok
ČPH / IDVT: 1-01-02-029 / 10102220
KÚ: Prkenný Důl
Obec / Kraj: Žacléř / Královéhradecký
Okres: Trutnov

 

Fotogalerie