Debrný potok_meandrující koryto 3

Debrný potok_meandrující koryto 3